Letecké služby Hradec Králové a.s.

Počasí Hradec Králové - Slunečno.cz

 

Biologická ochrana letiště LKHK

 

 

 

Ornitologická zpráva na období od 1.7.2018 do 31.7.2018

       Ornitologická situace na území ČR  se zklidnila, mírně zhoršená je pouze v oblastech zemědělských prací z důvodu senosečí. Zde se ptáci objevují ve větších hejnech. Jedná se převážně racky a špačky, vlaštovky a jiřičky lokálně i havrani a kavky, čápi a volavky. Po celém území vyvádí většina druhů ptáků svá mláďata, ale jejich letové schopnosti nejsou zpočátku dobré, proto se zdržují okolo svých hnízdišť. Zvýšená aktivita ptáků, je také v okolí skládek a v oblastech ovocných sadů, kde se vyskytují velká hejna převážně špačků racků popřípadě havranů. V červenci začnou žně a proto v oblastech, kde budou probíhat bude zvýšená aktivita ptáků, převážně domácích a divokých holubů, špačků ale také dravců a čápů, kteří  do těchto oblastí budou létat za potravou.

Vnitřní OP:

         Ve vnitřním ochranném pásmu letiště je celkem klid pouze po dešti je zde zvýšená aktivita vlaštovek, jiřiček a špačků, kteří zde hledají svou potravu. Nad všemi travnatými plochami se občasně pohybují skřivani a dravci (poštolky, káně, motáci), občasně sem zaletují vrány, občasné přelety kvíčal, labutí, volavek a kormoránů, pravidelné přelety městských holubů na zemědělský statek u Ruseka a to hlavně v dopoledních a odpoledních hodinách. U hlavní vzletové dráhy se ojediněle vyskytuje bažant, koroptev, zajíci. Zajíci se občasně mohou objevit i na vzletové dráze a to hlavně v ranních hodinách, nebo po dešti, kde se rádi suší.  Objevuje se zde jeden kus srnčí zvěře, která pokud není vyplašena, je zalehlá ve vyšších porostech.

Vnější OP:

     Ve vnějším OP je středně vysoká aktivita holubů okolo zemědělského statku u Ruseka, občasné přelety havranů, vran, strak, divokých holubů  a vodního ptactva. Na Správčickém a Ruseckém písníku se zdržují větší hejna vodního ptactva (kachny, kormoráni, racci). Ve večerních hodinách sem zalétají velká hejna špačků. V okolí krouží dravci (káně, orel, mořský, poštolka, moták pochop) především při zvýšených teplotách a jasném počasí a to do velkých výšek z důvodu toku.