Letecké služby Hradec Králové a.s.

Počasí Hradec Králové - Slunečno.cz

 

 

Biologická ochrana letiště LKHK

 

 

Ornitologická zpráva na období 1.7.2019 – 31.7.2019

                 Ornitologická situace pro letecký provoz se plošně zklidňuje, pouze v oblastech senosečí je stále zhoršená Na sekaných lukách  pohybují velká hejna racků, čejek, špačků, ale i velkých dravců a čápů, kteří vyvádějí svá mláďata. V oblastech velkých vodních ploch je situace, klidná většina vodních ptáků vyvádí svá mláďata, popřípadě sedí na snůškách (racci, kachny, husy, labutě, kormoráni), v oblasti skládek se vyskytují  havrani, vrány a racci. Při jasném počasí dravci krouží do vysokých výšek. Vlaštovky,  jiřičky a jiní drobní ptáci vyvádějí svou druhou várku mladých a jejich aktivita se lokálně stupňuje. V okolí velkých měst je stále zvýšená aktivita havranů, kavek a holubů (Pardubicko, Chrudimsko, Poděbrady).

 Vnitřní OP

  • situace ve vnitřním OP bude zhoršená z důvodu sklizně hrachu a to ve východní části areálu a v jižní části areálu (jižní předpolí), po kterém zde byla naseta hořčice. Je zde vysoká aktivita holubů, kteří sem budou zalétat, dokud hořčičné osivo nevzroste.  V areálu  bude zvýšená aktivita  špačků, dravců, vlaštovek a jiřiček, kteří zde hledají potravu a to hlavně v období dešťů, kdy to může to omezit starty a přistání. Dále jsou zde četné pohyby dravců na travnatých plochách (poštolka, moták, káně), pravidelně také přeletují zdivočelí holubi na statek v Ruseku a to  hlavně v dopoledních a odpoledních hodinách, v prostoru letiště se občas objevují vrány, převážně v severní části letiště, dále straky, které se vyskytují po celé ploše a také zpěvné ptactvo (kvíčaly, stehlíci, skřivani, konipasi, konopky).
  • poblíž vzletové dráhy se občasně objevují bažanti a koroptve. Zajíci budou aktivní v ranních a večerních hodinách, v ranních hodinách se mohou vyskytovat i na zpevněných plochách, kde se rádi suší od rosy

 

 Vnější OP

 - na okolních písnících je situace klidná, aktivita vodních ptáků je nízká. Nárazově se zde objevují větší hejna kormoránů a divokých kachen

 - dravci vyvádí svá mláďata, jejich aktivita se postupně zvyšuje i  v okolí letiště. Je zde občasný výskyt orlů mořských, kání, motáků, luňáků, poštolek a to hlavně při jasném počasí, kdy loví pro své mláďata a učí je lovit.

 - přelety labutí, racků, kachen a jiného vodního ptactva je také v okolí Labe