Letecké služby Hradec Králové a.s.

Počasí Hradec Králové - Slunečno.cz

 

Biologická ochrana letiště LKHK

 

 

 

Ornitologická zpráva na období 1.3.2019 – 31.3.2019

                 Ornitologická situace pro letecký provoz je velmi nepříznivá. Začal jarní tah ptáků. Na polích a lukách se shromažďují velká hejna racků, čejek, špačků a divokých holubů. Zhoršená situace je hlavně v určitých oblastech a to v oblasti velkých vodních ploch, kde se objevují velká hejna vodních ptáků (racci, husy, labutě, kormoráni), v oblasti skládek se objevují havrani a racci, v oblasti zemědělských prací se objevují špačci, havrani a racci. V okolí velkých měst je zvýšená aktivita havranů, kavek a holubů (Pardubicko, Chrudimsko, Poděbrady).

 Vnitřní OP

-     situace ve vnitřním OP je zhoršená, zvýšený pohyb špačků a čejek, kteří zde hledají potravu, zvýšený pohyb dravců na travnatých plochách (poštolka, káně), pravidelné přelety městských holubů a hrdliček hlavně v dopoledních a odpoledních hodinách, v prostoru letiště se občas objevují menší hejna vran, převážně v severní části letiště, dále straky, které se vyskytují po celé ploše a také zpěvné ptactvo (kvíčaly, stehlíci, skřivani, konipasi, konopky).           

 -    poblíž vzletové dráhy se vyskytuje, bažant, koroptev. Zajíci se stále honcují (páření), což znamená vysokou aktivitu, pohybují se na plochách travnatých i zpevněných, kde se  prohánějí a tím se snižuje i jejich ostražitost a pozornost.

 

 Vnější OP

 - na okolních písnících je situace také zhoršená díky jarnímu tahu, aktivita vodních                                                                                     ptáků je zde vysoká a s nadcházejícím jarem bude ještě horší. Pravidelně se zde objevují velká hejna kormoránů a divokých kachen, občasně se zde objevují větší hejna divokých hus.                                                          - dravci jsou v toku a dochází k páření, vysoký pohyb dravců je nejen v okolí letiště (orel, káně, poštolka) a to hlavně při jasném počasí, kdy krouží do vysokých výšek.             .                                                                                      -přelety labutí, racků, kachen a jiného vodního ptactva je také v okolí Labe