Letecké služby Hradec Králové a.s.

Počasí Hradec Králové - Slunečno.cz

 

 

Biologická ochrana letiště LKHK

 

 

Ornitologická zpráva na období 1.5.2019 – 31.5.2019

                 Ornitologická situace pro letecký provoz je stále zhoršená, ale začíná se pomalu zklidňovat z důvodu hnízdění. Na polích a lukách se pohybují velká hejna racků, čejek, špačků a divokých a domácích holubů, kteří vyvádějí svá první mláďata. V oblasti velkých vodních ploch se situace pomalu také zklidňuje, většina vodních ptáků začíná vyvádět svá mláďata, popřípadě sedí na snůškách (racci, kachny, husy, labutě, kormoráni), v oblasti skládek se objevují havrani vrány a racci, v oblasti zemědělských prací se objevují špačci, havrani a racci. Čápi, volavky, labutě obsadili svá hnízdiště a sedí na snůškách kterém dochází k toku a tito dravci létají do vysokých výšek. S postupným oteplováním se objevují větší hejna vlaštovek a jiřiček a jejich aktivita  sílí s hlavním příletem. V okolí velkých měst je zvýšená aktivita havranů, kavek a holubů (Pardubicko, Chrudimsko, Poděbrady).

 Vnitřní OP

  • situace ve vnitřním OP se také zklidňuje, zvýšená aktivita  špačků, vlaštovek a jiřiček je hlavně po dešti, kteří zde hledají potravu, může to omezit starty a přistání,  pohyby dravců na travnatých plochách (poštolka, moták, káně), pravidelně přeletují zdivočelí holubi na statek v Ruseku a to  hlavně v dopoledních a odpoledních hodinách, v prostoru letiště se občas objevují vrány, převážně v severní části letiště, dále straky, které se vyskytují po celé ploše a také zpěvné ptactvo (kvíčaly, stehlíci, skřivani, konipasi, konopky).
  • poblíž vzletové dráhy se občasně objevují bažanti a koroptve. Zajíci se stále honcují (páření), což znamená vysokou aktivitu, pohybují se na plochách travnatých i zpevněných, kde se prohánějí a tím se snižuje i jejich ostražitost a pozornost.
  • občas se zde objevují srny, které se do areálu dostávají porušeným plotem v západním rozptylu.  

 

 Vnější OP

- Na okolních písnících je situace klidná, aktivita vodních ptáků se snižuje. Nárazově se zde objevují  velká hejna kormoránů a divokých kachen.

- Dravci hnízdí, jejich aktivita je nárazová a  v okolí letiště je občasný výskyt orlů mořských, kání, motáků, luňáků, poštolek a to hlavně při jasném počasí, kdy loví pro své hnízdící partnery.

- Přelety labutí, racků, kachen a jiného vodního ptactva jsou také v okolí Labe.