Letecké služby Hradec Králové a.s.
 

Biologická ochrana letiště LKHK


 Ornitologická zpráva na období 19.7.2017 – 25.8.2017

                 Ornitologická situace pro letecký provoz je stále klidná, zhoršená je pouze v oblasti, kde probíhají žně a senoseče. Ptáci se v těchto oblastech občas objevují v menších hejnech. Nejaktivnější ptáci v této době v této době jsou převážně špačci, racci, divocí a domácí holubi, vrány, dravci, volavky a čápi. Všichni tito ptáci vyvádějí mladé, tím je v těchto oblastech zvýšená jejich aktivita.  Na vodních tocích a vodních plochách je klid. Většina vodních ptáků v této době vyvádí mláďata, která se učí létat, jejich aktivita je nízká, zvýšená je pouze se soumrakem. Zvýšená aktivita na výše zmíněných oblastech je také kvůli vlaštovkám a jiřičkám, které zde loví hmyz a to hlavně v dopoledních a podvečerních hodinách.

 Vnitřní OP

-     ve vnitřním OP je stále klid, občasný pohyb dravců na travnatých plochách poštolka, káně, moták, občasné přelety městských a divokých holubů hlavně v dopoledních  hodinách.  V prostoru letiště se občas  vyskytují střední hejna špačků (cca 100-200 kusů) hlavně v ranních a podvečerních hodinách, racci se zde objevují pouze po dešti a to převážně v severní části letiště, po celé ploše se objevují mladé straky a vrány, objevuje se zde také zpěvné ptactvo (skřivani, stehlíci, konopky).           

 -     vlaštovky a jiřičky poblíž vzletové dráhy loví hmyz a to hlavně po dešti, objevuje se zde zajíc, bažant, koroptev.

-    v areálu letiště se stále pohybují 4 srny, které občas přebíhají vzletovou dráhu, pokud nejsou vyrušeny drží se mezi hangáry, nebo ve vysokém porostu u plotů

 

 

 Vnější OP

       -  na okolních písnících a polích je  klid, aktivita vodního ptactva je celkem nízká, racci,   

          kachny a kormoráni vyvádějí svá mláďata, která ještě nejsou schopna dlouhých letů,

          vlaštovky a jiřičky loví hmyz nízko nad hladinou, špačci, čejky racci a holubi jsou aktivní

          převážně v ranních a podvečerních hodinách. Zvýšená aktivita je hlavně po dešti.