Letecké služby Hradec Králové a.s.
 

Biologická ochrana letiště LKHK


 Ornitologická zpráva na období  15.11.2017 -15.12.2017

                 Ornitologická situace pro letecký provoz je stále  zhoršená kvůli podzimnímu tahu a migraci ptáků. Na celém území se objevují velká hejna havranů, špačků, racků, čejek, ale i velkých ptáků, jako jsou kormoráni a divoké husy. Většina těchto ptáků v této době  je aktivní po celý den, extrémně zvýšená aktivita je se soumrakem.

 Vnitřní OP

-     ve vnitřním OP je celkem klid, občasně je zde zvýšená aktivita havranů, občasný je zde pohyb dravců na travnatých plochách poštolka, káně hlavně při pěkném počasí. Po celé ploše se objevují  straky, sojky a vrány.           

 -    okolo vzletové dráhy se objevuje zajíc, bažant, koroptev, občas se zde objeví volavky

-     v areálu letiště se stále pohybují 3 srny, které  pokud nejsou vyrušeny, drží se mezi hangáry, nebo ve vysokém porostu u plotů

 Vnější OP

       -  na okolních písnících a polích je zvýšená  aktivita vodního ptactva, objevují se zde velká

         hejna  kormoránů a divokých hus, které často krouží okolo osy severního prahu dráhy,

         kachny jsou aktivní přeletují mezi písníky se soumrakem, racci se objevují na 

         obdělávaných polích  severně od letiště.