Letecké služby Hradec Králové a.s.
 

Biologická ochrana letiště LKHK


Ornitologická zpráva na období 17.5.2017 – 31.5.2017

     Ornitologická situace pro letecký provoz je klidná. Ptáci se občas objevují ve větších hejnech na polích a podmáčených loukách. Nejaktivnější ptáci v hejnech v této době jsou převážně špačci, racci  a divocí holubi. Na vodních tocích a vodních plochách je situace také klidná. Většina ptáků v této době hnízdí, takže jejich aktivita je nízká. Špačci, kvíčaly a holubi vyvádějí mladé, takže v určitých oblastech je zvýšená jejich aktivita při sběru potravy.

 

 Vnitřní OP

 

-    situace ve vnitřním OP je také klidná, občasný pohyb dravců na travnatých plochách poštolka, káně a občasné přelety městských holubů hlavně v dopoledních  hodinách.  V prostoru letiště se vyskytují větší hejna špačků (cca 200-300 kusů), racci se zde objevují zejména po dešti a to převážně v severní části letiště, po celé ploše se objevují straky a také zpěvné ptactvo (skřivani, stehlíci, konopky).           

 -   vlaštovky a jiřičky poblíž vzletové dráhy loví hmyz a to hlavně po dešti, objevuje se zde zajíc, bažant, koroptev.

-    v areálu letiště se stále pohybují 2 srny, které občas přebíhají vzletovou dráhu, pokud nejsou vyrušeny drží se mezi hangáry, nebo ve vysokém porostu u plotů

  

 Vnější OP

-    na okolních písnících a polích je situace také klidná, aktivita vodního ptactva je nízká, racci, kachny a kormoráni hnízdí, špačci a čejky jsou aktivní na obdělávaných polích hlavně po dešti. Na jižním a severním předpolí se občas objevují  velká hejna mladých špačků a divokých holubů.