Letecké služby Hradec Králové a.s.
 

Biologická ochrana letiště LKHK


 


Ornitologická zpráva na období  25.8.2017 -10.9.2017

                 Ornitologická situace pro letecký provoz se postupně začne lehce zhoršovat díky podzimnímu tahu. V oblastech, kde probíhají žně a senoseče se objevují větší hejna špačků a čejek. Ptáci se v těchto oblastech začínají houfovat. Nejaktivnější ptáci v této době v této době jsou převážně vlaštovky, jiřičky, špačci, racci, divocí a domácí holubi, vrány, dravci, volavky a čápi. Většina těchto ptáků se připravuje k podzimnímu tahu.  Na vodních tocích a vodních plochách je zatím klid. Většina vodních ptáků v této době má zvýšenou aktivitu se soumrakem. Zvýšená aktivita na výše zmíněných oblastech je také kvůli vlaštovkám a jiřičkám, které zde loví hmyz a to hlavně v dopoledních a podvečerních hodinách.

 Vnitřní OP

-     ve vnitřním OP je stále klid, občasný pohyb dravců na travnatých plochách poštolka, káně, moták, občasné přelety městských a divokých holubů hlavně v dopoledních  hodinách.  V prostoru letiště se občas  vyskytují střední hejna špačků (cca 100-200 kusů) hlavně v ranních a podvečerních hodinách, racci se zde objevují pouze po dešti a to převážně v severní části letiště, po celé ploše se objevují mladé straky a vrány, objevuje se zde také zpěvné ptactvo (skřivani, stehlíci, konopky).           

 -     vlaštovky a jiřičky poblíž vzletové dráhy loví hmyz a to hlavně po dešti, objevuje se zde zajíc, bažant, koroptev.

-    v areálu letiště se pohybují 2 srny, které občas přebíhají vzletovou dráhu, pokud nejsou vyrušeny drží se mezi hangáry, nebo ve vysokém porostu u plotů

 

 

 Vnější OP

       -  na okolních písnících a polích je  zatím klid, aktivita vodního ptactva je celkem nízká,

          racci, kachny a kormoráni se zatím nepouštějí do nějakých dlouhých letů,

          vlaštovky a jiřičky loví hmyz nízko nad hladinou, špačci, čejky racci a holubi jsou aktivní

          převážně v ranních a podvečerních hodinách. Zvýšená aktivita je hlavně po dešti.