Letecké služby Hradec Králové a.s.

Počasí Hradec Králové - Slunečno.cz

 

Biologická ochrana letiště LKHK

 

 

 

Ornitologická zpráva na období od 15.9.2018 do 1.10.2018

       Ornitologická situace na území ČR  je zhoršená kvůli podzimnímu tahu ptáků. V oblastech zemědělských prací (sklízení kukuřice, orby, podmítky) se objevují velká hejna ptáků jako jsou čejky, racci, divocí holubi. V závislosti na vývoji počasí objevují velká hejna vlaštovek a jiřiček, ale také špačků, kteří loví rojící se hmyz.  Zvýšená aktivita ptáků, je také v okolí skládek, kde se vyskytují hejna racků popřípadě havranů. Po celém území se objevují velké skupiny dravců a čápů, u vodních ploch je vysoká aktivita vodních ptáků. Koncem měsíce se v závislosti na počasí mohou po celém území pohybovat velká hejna hus.

Vnitřní OP:

         Ve vnitřním ochranném pásmu letiště je vysoká aktivita vlaštovek a jiřiček, které zde loví svou potravu. Nad všemi travnatými plochami se občasně pohybují skřivani a dravci (poštolky, káně), občasně sem zaletují vrány a větší hejna kavek, špačků a kvíčal. Mohou se zde objevovat labutě, volavky a kormoráni, pravidelné přelety městských holubů na zemědělský statek u Ruseka a to hlavně v ranních a odpoledních hodinách. U hlavní vzletové dráhy se ojediněle vyskytuje bažant, koroptev, zajíci. Zajíci se občasně mohou objevit i na vzletové dráze a to hlavně v ranních hodinách, nebo po dešti, kde se rádi suší.  Objevuje se zde stále jeden kus srnčí zvěře, která pokud není vyplašena, je zalehlá ve vyšších porostech. 

Vnější OP:

     Ve vnějším OP je zvýšená  aktivita holubů okolo zemědělského statku u Ruseka, občasné přelety havranů, vran, strak, divokých holubů  a vodního ptactva. Na Správčickém a Ruseckém písníku se zdržují větší hejna vodního ptactva (kachny, kormoráni, racci). Ve večerních hodinách sem zalétají velká hejna špačků a kavek. V okolí krouží dravci (káně, orel, mořský, poštolka) především při zvýšených teplotách a jasném počasí a to do velkých výšek. Aktivita ptactva se zvýší, při sklizni kukuřice na okolních polích.