Letecké služby Hradec Králové a.s.
 

Biologická ochrana letiště LKHK


 
Ornitologická zpráva na období od 1.2.2018 do 28.2.2018

    Celková situace je celkem klidná pouze v oblastech,  zemědělských prací (kultivace, orba) se mohou objevovat větší hejna ptáků, převážně racků, havranů, čejek a špačků. V místech, kde je sklizená kukuřice a nebyla zaorána se objevují větší hejna městských holubů. V oblastech travních a vojtěškových porostů se shromažďují dravci a volavky ve větších hejnech. V okolí velkých měst se objevují větší hejna havranů.V důsledku teplého počasí se mohou lokálně objevovat tažní ptáci holubi, čejky, skřivani a špačci. Dochází k přípravě hnízdění dravců, tak se mohou objevovat na hnízdištích, kde trvale krouží do velkých výšek a to hlavně při teplejším počasí.

Vnitřní OP:

zvýšený výskyt strak, vran a dravců (poštolka a káně), na všech travnatých plochách, je zde občasný výskyt volavek, menších hejn drobného ptactva (stehlíci, konopky), občasné přelety kvíčal, pravidelné přelety městských holubů na zemědělský statek u Ruseka a to hlavně v dopoledních a odpoledních hodinách.

 poblíž vzletové dráhy se ojediněle vyskytuje bažant, koroptev, zajíci se v této době honcují                 (páření), takže jejich aktivita je vysoká, hlavně k večeru a v noci, kdy pobíhají po travnatých, ale i zpevněných plochách po celém areálu letiště.

Vnější OP:

- vyšší aktivita holubů okolo zemědělského statku u Ruseka.  Občasné přelety havranů, vran a vodního ptactva. Kroužení dravců především při zvýšených teplotách a jasném počasí a to do velkých výšek.