Letecké služby Hradec Králové a.s.

Počasí Hradec Králové - Slunečno.cz

 

Biologická ochrana letiště LKHK

 

 

 

Ornitologická zpráva na období od 1.1.2019 do 31.1.2019

    Celková situace je celkem klidná pouze v oblastech,  zemědělských prací (kultivace, orba) se objevují větší hejna ptáků, převážně racků a havranů. V místech, kde je  sklizená kukuřice a nebyla zaorána se objevují větší hejna městských holubů. V oblastech travních a vojtěškových porostů se shromažďují dravci a volavky ve větších hejnech. V okolí velkých měst se objevují větší hejna havranů. V okolí vodních ploch se zdržují velká hejna vodních ptáků a racků.

Vnitřní OP:

zvýšený výskyt strak a dravců (poštolka a káně), na všech travnatých plochách, v závislosti na počasí se zde mohou vyskytovat volavky, menší hejna drobného ptactva stehlíci, konopky, občasné přelety kvíčal, pravidelné přelety městských holubů na zemědělský statek u Ruseka.

- poblíž vzletové dráhy se ojediněle vyskytuje zajíc, bažant, koroptve

Vnější OP:

- vysoká aktivita holubů okolo zemědělského statku u Ruseka.  Občasné přelety havranů a vodního ptactva. Kroužení velkých dravců především při zvýšených teplotách a jasném počasí a to do velkých výšek ojediněle i nad 1000m.