Počasí Hradec Králové - Slunečno.cz

 

 

vypádek el.proudu dne 11.12.2010

Vážení,
dne 11.12.2010 bude  v době od 8,00 do 15,00 hod.  přerušena dodávka el. energie do vašeho objektu z důvodu výměny VN transformátorů ve vybraných trafostanicích energetického díla v areálu letiště Hradec Králové. V objektech "Veřejné části" letiště se bude jednat o krátkodobou manipulaci v rozvodnách VN (do 15´).

Žádáme Vás, abyste učinili taková opatření, aby Vám nevznikla škoda z důvodu přerušení dodávky el. energie. 

V případě, že bude z Vaší strany nutné použití náhradního zdroje el. energie k napájení vašeho objektu (zařízení) Vás žádám o neprodlenou informaci  z důvodu zajištění bezpečnosti osob pracujících na údržbě rozvodné soustavy a s tím související nutností oddělení nepredikovatelných zdrojů el. energie. 

Kontaktní osoba – Ing. Dušan Šedaj – 731 131 223, 495 221 487.

Předem se omlouváme za vzniklou situaci a děkujeme za pochopení.

S pozdravem

Ing. Jiří Henzl
Ředitel TSHK

Vyřizuje: Ing. Martin Komárek

TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ
Na Brně 362
500 08 Hradec Králové
tel.: 495 402 654
fax: 495 402 655
e-mail: info@tshk.cz
http://www.tshk.cz