Počasí Hradec Králové - Slunečno.cz

 

 

Informace ke stížnostem týkající se zvýšené hlukové zátěže v okolí letiště Hradec Králové.

Informace ke stížnostem týkajících se zvýšené hlukové zátěže v okolí Letiště Hradec Králové

 

Z důvodu probíhajícího leteckého výcviku na Letišti Hradec Králové dochází v některých případech ke stížnostem občanů na zvýšenou hladinu hluku nejen v okolí letiště, ale i v obcích, které neleží v bezprostřední blízkosti letiště.

Dle přiloženého obrázku ZDE je zóna odpovědnosti Letiště Hradec Králové (tzv. zóna ATZ) vyznačena tečkovanou kružnicí o poloměru 5,5 km, sahající do výšky 4000 ft AMSL (cca 1000 m nad terénem). Mimo tento prostor nemáme možnost ovlivňovat letový provoz.

Provozní doba letiště Hradec Králové je stanovena od 08:00 místního času do občanského soumraku (cca 30 minut po západu slunce) a v případě nočního létání jsou zakázány jakékoliv výcvikové lety po 22:00 hod. Mimo tuto dobu jsou povoleny pouze jednotlivé přílety nebo odlety.

Pro létání v okolí letiště platí protihluková pravidla stanovená a schválená letištním řádem letiště, kde je mimo jiné stanovena povinnost dodržovat minimální výšku na okruhu ve dne 1800 ft AMSL (tzn. minimálně 300 m nad terénem) a v noci 2100 ft AMSL (minimálně 400 m nad terénem). Při letu po okruhu je zakázáno přelétávat obce v blízkosti letiště a provádět nácvik přistání do terénu v prostoru uvnitř letištních okruhů. Dále je zakázáno létat nad Hradcem Králové ve výšce nižší než 2500 ft AMSL (minimálně 550 m nad terénem).

Kromě těchto pravidel provádíme koordinaci s provozovateli letounů tak, aby hluková zátěž pro obyvatele obcí ležících v zóně ATZ Letiště Hradec Králové byla co nejnižší.

Stížnosti obcí, které leží mimo tuto zónu, musí být směřovány na jiné instituce, a to vzhledem k tomu, že se zde mohou pohybovat letouny a vrtulníky i z jiných letišť vzletu a přistání (Praha, Roudnice, Sazená, Pardubice, Vysoké Mýto, Čáslav – noc a z mnoha dalších letišť během dne), kde také probíhá jak letecký výcvik, tak i běžný letový provoz.

Pro přehlednost uvádíme výpis obcí ležících v zóně ATZ Hradec Králové: Sendražice, Smiřice, Neděliště, Lochenice, Skalice, Předměřice, Bukovina, Černilov, Rusek, Slatina a Hradec Králové.