Počasí Hradec Králové - Slunečno.cz

 

 

Vítejte na stránkách Letiště Hradec Králové

Rádi bychom Vás jménem provozovatele Letiště Hradec Králové uvítali na těchto stránkách, které se tímto stávají oficiálním informačním zdrojem o hradeckém letišti. V brzké době dojde k rozšíření informačního obsahu o další rubriky a články. Budeme proto rádi, pokud na naše stránky v budoucnu opětovně znovu zavítáte.

Aktuality

05.08.2019
Brána č.26 (správčická brána) opět v provozu.
04.08.2019
Vážení uživatelé, brána č.26n (správčická brána) je mimo provoz.
02.08.2019
Ornitologická výstraha! V areálu probíhá sekání všech travnatých ploch. S tím bude souviset zvýšená aktivita zvěře v okolí letiště a vyhánění zvěře pomocí loveckých psů. Nejvyšší aktivita ptáků bude po dosekání a zvláště při změně počasí. Budou se zde vyskytovat ptáci ve větších hejnech a to převážně špačci, racci, vrány, holubi, kteří se mohou shromažďovat na posekaných plochách, kde budou sbírat potravu. Bude zde i zvýšená aktivita dravců jako je poštolka, káně, motáci, kteří zde budou sbírat a lovit potravu. Při sekání dochází i k vyšší aktivitě zajíců, kteří se budou pohybovat i po zpevněných plochách. Vyskytuje se zde i 1 kus srnčí zvěře, který díky rušení může také zkomplikovat letecký provoz. Tato výstraha je platná do sklizení sekaných ploch. Žádáme všechny uživatele letiště a to i na pozemních komunikacích o zvýšenou opatrnost.
02.08.2019
Do složky Biologická ochrana letiště byla vložena ornitologická zpráva na období od 01.08.2019 do 31.08.2019.
30.07.2019
Vážení uživatelé, dnem 29.7.2019 byla zahájena rekonstrukce hangáru č.73 firmy TL-Ultralight. Žádáme tímto uživatele letiště LKHK, aby při pojíždění a parkování letadly respektovali červeně vyznačenou pracovní plochu. Současně žádáme uživatele, aby v průběhu rekonstrukce hangáru nevyužívali parkoviště v jeho okolí. Zároveň Vás také upozorňujeme, že z důvodů nutných oprav bude dne 1. a 2.8.2019 od 02:00UTC do 06:00UTC uzavřena RWY 15L/33R pro veškerý provoz. Společnost LSHK a.s. tím reaguje na nálezy z prohlídky letiště ze dne 29.7.2019. Děkujeme za pochopení.
22.07.2019
Vážení uživatelé letiště Hradec Králové, dovolujeme si Vás informovat, že dnem 18.7.2019 došlo ke změně údajů ve VFR příručce ČR. Byla změněna část týkající se čerpání PHM na letišti, možného servisu letadel a část Místní letový provoz. Změny jsou implementovány také v Letištním řádu letiště Hrade Králové, který byl aktualizován ke stejnému datu. Aktualizovaný řád je dostupný na webu www.lshk.cz. Veškeré změny v dokumentaci jsou označeny svislými čarami. Děkujeme za respektování uvedených pravidel.
15.07.2019
Dne 25.7.2019 od 08:30 bude probíhat na LKHK v budově č. 69 odborná příprava ke zvyšování povědomí v oblasti bezpečnost (A2,A3).Odborná příprava k zvyšování povědomí v oblasti bezpečnost je pro ty uživatele, kteří v minulosti neprošli žádným bezpečnostním školením, nebo mají toto školení propadlé a potřebují např. vydat letištní identifikační průkaz (ID kartu) a následně vjezdové povolení. Tento průkaz nelze vydat bez dokladu o absolvování Odborné přípravy k zvyšování povědomí v oblasti bezpečnost (A2, A3)!! Objednávky na školení prosím zasílejte na email tomas.kvitek@lshk.cz. PŘED ZAHÁJENÍM ŠKOLENÍ BUDE POŽADOVÁNO PO ÚČASTNÍCÍCH PŘEDLOŽENÍ PLATNÉHO DOKLADU O OVĚŘENÍ SPOLEHLIVOSTI!!!